Strandpaviljoen De Roode Waalvis in de Spiegelwaal

Strandpaviljoen De Roode Waalvis in de Spiegelwaal

Mari Plan heeft in opdracht van even­e­menten­buro De Lachende Pelikaan (organ­isatie van Cul­tureel Ter­ras de Kaaij) een ontwerp gemaakt voor een dri­jvende strand­paviljoen in de…

Read Article →
natuursportcentrum Hardenberg

natuursportcentrum Hardenberg

Mari Plan heeft in opdracht van Kanoslalom.nl een ontwerp gemaakt voor een nieuwe natu­ur­sport­cen­trum in Hard­en­berg naast de natu­urlijke kanoslalom­baan. De eerste ontwer­pen zijn gepresenteerd…

Read Article →
zero home - de prefab energieneutraal woning

zero home — de prefab energieneutraal woning

Mari Plan heeft voor pri­jsvraag ‘Groeis­tad zoekt Bouw­ers’ de ZERO HOME - de pre­fab energien­eu­traal won­ing ont­wor­pen. Gemeente Nijmegen heeft inno­vatieve bouw­ers en ontwer­pers gevraagd om een con­cept te…

Read Article →
Biogas Energy Plant - Bosany Slovakia

Biogas Energy Plant — Bosany Slovakia

Mari Plan heeft voor Waste to Energy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een Bio­gas Energy Plant gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerptekeningen.

Read Article →
Virtueel Bouwen met bim

Virtueel Bouwen met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies con­cept Virtueel Bouwen met BIM ont­wor­pen. Virtueel Bouwen is een 3D BIM model, waarin infor­matie dig­i­taal is toegevoegd.

Read Article →