Biogas Energy Plant - Bosany Slovakia

Biogas Energy Plant — Bosany Slovakia

Mari Plan heeft voor Waste to Energy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een Bio­gas Energy Plant gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerptekeningen.

Read Article →
Planstudie Bedrijfsgebouw Waste to Energy

Planstudie Bedrijfsgebouw Waste to Energy

Mari Plan heeft voor Waste to Energy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een bedri­jf­s­ge­bouw gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de…

Read Article →
Procesinstallatie Soldificatie Bagger

Procesinstallatie Soldificatie Bagger

Mari Plan heeft voor Hol­land Dredge Design ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een pro­cesin­stal­latie voor sol­difi­catie van bag­ger op een dri­jvend pon­ton gemaakt.

Read Article →