Bezonningsstudie

Bezonningsstudie

Mari Plan heeft voor een par­ti­c­uli­er een bezon­ningsstudie gemaakt. De opdracht­gev­er wil weten wat voor hem de meest ide­ale nieuw­bouwkav­el in relatie tot bezon­ning is. De wens van de opdracht­gev­er is om in de mid­dag en vroeg in de avond zon op het ter­ras te hebben. Na de bezon­ningsstudie is er een keuze op de gewen­ste kav­el gemaakt. Mari Plan heeft de bezon­ningstudie ook gebruikt om de tuin zo te ontwer­pen, dat de gewen­ste ter­rassen op de juiste plekken in de tuin liggen.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • bezon­ningsstudie
  • begelei­d­ing in kavelkeuze
  • ver­tal­ing bezon­ningsstudie naar het tuinon­twerp