Biogas Energy Plant - Bosany Slovakia

Biogas Energy Plant — Bosany Slovakia

Mari Plan heeft voor JD Projects ontwerp- en tech­niek­tekenin­gen en artist impres­sions van een Bio­gas Ener­gy Plant in Bosany te Slo­va­kia gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerp- en tech­niek­tekenin­gen.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • lid van het ontwerpteam
  • artist impres­sion
  • uitwerk­ing ontwerptekenin­gen
  • uitwerk­ing tech­niek­tekenin­gen
  • opstellen tech­nis­che omschri­jv­ing
  • over­leg diverse adviseurs
  • plan­pre­sen­tatie investeerders

sta­tus    OPGELEVERD augus­tus 2014