Biogas Energy Plant - Bosany Slovakia

Biogas Energy Plant — Bosany Slovakia

Mari Plan heeft voor JD Projects ontwerp– en tech­niek­tekenin­gen en artist impres­sions van een Bio­gas Energy Plant in Bosany te Slo­va­kia gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerp– en techniektekeningen.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • lid van het ontwerpteam
  • artist impres­sion
  • uitwerk­ing ontwerptekeningen
  • uitwerk­ing techniektekeningen
  • opstellen tech­nis­che omschrijving
  • over­leg diverse adviseurs
  • plan­pre­sen­tatie investeerders

sta­tus    OPGELEVERD augus­tus 2014