verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

Mari Plan wordt inge­hu­urd als inter­im pro­jectlei­der door Adams bouwad­vies­bu­reau om het leegstaande kan­toor­pand BF op het Lucent ter­rein te Hil­ver­sum grootschalig te ver­bouwen en…

Read Article →
zero home - de prefab energieneutraal woning

zero home — de prefab energieneutraal woning

Mari Plan heeft voor pri­jsvraag ‘Groeis­tad zoekt Bouw­ers’ de ZERO HOME — de pre­fab energien­eu­traal won­ing ont­wor­pen. Gemeente Nijmegen heeft inno­vatieve bouw­ers en ontwer­pers gevraagd om een con­cept te…

Read Article →
Verduurzaming inzichtelijk met bim

Verduurzaming inzichtelijk met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies het con­cept Ver­du­urza­m­ing met BIM ont­wor­pen.

Read Article →
Virtueel Bouwen met bim

Virtueel Bouwen met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies con­cept Virtueel Bouwen met BIM ont­wor­pen. Virtueel Bouwen is een 3D BIM mod­el, waarin infor­matie dig­i­taal is toegevoegd.

Read Article →