verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

Mari Plan wordt inge­hu­urd als inter­im pro­jectlei­der door Adams bouwad­vies­bu­reau om het leegstaande kan­toor­pand BF op het Lucent ter­rein te Hil­ver­sum grootschalig te ver­bouwen en…

Read Article →
Biogas Energy Plant - Bosany Slovakia

Biogas Energy Plant — Bosany Slovakia

Mari Plan heeft voor Waste to Ener­gy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een Bio­gas Ener­gy Plant gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerptekenin­gen.

Read Article →
Planstudie Bedrijfsgebouw Waste to Energy

Planstudie Bedrijfsgebouw Waste to Energy

Mari Plan heeft voor Waste to Ener­gy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een bedri­jf­s­ge­bouw gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de…

Read Article →