zero home - de prefab energieneutraal woning

zero home — de prefab energieneutraal woning

Mari Plan heeft voor pri­jsvraag ‘Groeis­tad zoekt Bouw­ers’ de ZERO HOME — de pre­fab energien­eu­traal won­ing ont­wor­pen. Gemeente Nijmegen heeft inno­vatieve bouw­ers en ontwer­pers gevraagd om een con­cept te…

Read Article →
Virtueel Bouwen met bim

Virtueel Bouwen met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies con­cept Virtueel Bouwen met BIM ont­wor­pen. Virtueel Bouwen is een 3D BIM mod­el, waarin infor­matie dig­i­taal is toegevoegd.

Read Article →