Contact

Heeft u inter­esse in een van de dien­sten, wilt u infor­matie of heeft u een vraag, vul dan vri­jbli­jvend onder­staand con­tact­for­muli­er in. Wij rea­geren bin­nen drie werkda­gen. Ook kunt u ons bellen of mailen via 06–29411254 of info@mariplan.nl

Het postadres en bezoekadres van Mari Plan is:

  • Mari Plan bouwad­vies en ontwerp
  • ing. Mar­ius van Zan­ten
  • God­fried Bomansstraat 16
  • 6543 JA NIJMEGEN