Dubo Design serre woning

Dubo Design serre woning

Mari Plan heeft in eigen beheer een Dubo Design Project serre won­ing ontwikkeld. Dubo Design Project serre won­ing is een duurzaam, zelfvoorzienend mod­erne ‘earthship’.

De zon wordt gebruikt om in de win­ter via de serre de won­ing op te war­men. De warmte accu­mu­latie is zeer hoog door het gebruik van steenachtige vlo­er­afw­erk­ing en dikke bin­nen­muren, die afgew­erkt zijn met leem. Zon­wer­ing voorkomt dat de won­ing in de zomer te warm wordt. Het groen­dak zal piek­mo­menten van hemel­wa­t­er­afvoer tij­dens regen­buien opvan­gen en de warmte accu­mu­latie verhogen.

In het ontwerp zijn warmte– en koude beho­evende ruimtes boven elkaar geplaatst om een hoger ren­de­ment in sto­ken te kri­j­gen. De fiet­sen­berg­ing is bij de voordeur geplaatst om auto­ge­bruik te ontmoedigen.

De duurzame instal­latie is zelfvoorzienend. Stroom wordt opgewekt door mid­del van zon­nepan­e­len. Warmte lev­er­ing wordt door mid­del van warmtepomp en vlo­erver­warm­ing geleverd. Warm tap­wa­ter wordt door mid­del van zon­neboiler, DWW en WTW geregeld. Regen­wa­ter en afval­wa­ter wordt gerecycled.

Groene ideeën in een mod­erne won­ing, Dubo Design.