Duurzaam Idee Installatie

Duurzaam Idee Installatie

Mari Plan heeft deelgenomen aan de pri­jsvraag duurzaam idee voor het duurzaam fes­ti­val ter­rein in Nijmegen te ontwikke­len. Het duurzaam idee is om het regen­wa­ter op te van­gen en te recy­clen voor herge­bruik bar en toiletten.

Via bestaande openin­gen in de brug wordt het regen­wa­ter door mid­del van een nieuwe lei­d­ing opgevan­gen en naar de fil­ter geleid. Het gefil­terde regen­wa­ter loopt via ver­schil­lende instal­laties en wordt gebruikt als spoel– en kraan­wa­ter van toi­let­ten en bar op het festivalterrein.

Het gere­inigde afval­wa­ter wordt uitein­delijk geloost in de riv­ier. De duurzame instal­latie is zelfvoorzienend en belast niet het bestaande stroom-, water– en rioleringsstelsel.