natuursportcentrum Hardenberg

natuursportcentrum Hardenberg

Mari Plan heeft in opdracht van Kanoslalom.nl een ontwerp gemaakt voor een nieuwe natu­ur­sport­cen­trum in Hard­en­berg naast de natu­urlijke kanoslalom­baan.

De eerste ontwer­pen zijn gep­re­sen­teerd aan de gemeente en provin­cie en zijn posi­tief ont­van­gen. Op dit moment wor­den poten­tiële investeerders en onderne­mers benaderd.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • mak­en en ontwer­pen con­cept en lifestyle natu­ur­sport­cen­trum
  • pre­sen­tatie gemeente en provin­cie
  • artist impres­sion

sta­tus    ONTWERP

druk op afbeeld­ing voor ver­grot­ing

[print_gllr id=1431]