Planstudie Bedrijfsgebouw Waste to Energy

Planstudie Bedrijfsgebouw Waste to Energy

Mari Plan heeft voor Waste to Ener­gy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een bedri­jf­s­ge­bouw gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerptekenin­gen.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • lid van het ontwerpteam
  • artist impres­sion
  • uitwerk­ing ontwerptekenin­gen
  • cal­cu­latie
  • plan­pre­sen­tatie voor poten­tiele investeerders