Prefab Houtverbrandingsinstallatie

Prefab Houtverbrandingsinstallatie

Mari Plan heeft voor Waste to Ener­gy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een pre­fab houtver­brand­ingsin­stal­latie gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerptekenin­gen.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • lid van het ontwerpteam
  • artist impres­sion
  • uitwerk­ing ontwerptekenin­gen