Procesinstallatie Soldificatie Bagger

Procesinstallatie Soldificatie Bagger

Mari Plan heeft voor Hol­land Dredge Design ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een pro­cesin­stal­latie voor sol­difi­catie van bag­ger op een dri­jvend pon­ton gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft in samen­spraak met andere adviseurs op hoofdli­j­nen de opstelling van de instal­latie ont­wor­pen. De gekre­gen tech­nis­che gegevens zijn ver­taald in ontwerp- en aan­vraagver­gun­ning tekenin­gen.

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • lid van het ontwerpteam
  • ontwer­pen instal­latie opstelling
  • artist impres­sion
  • uitwerk­ing ontwerp- en aan­vraagver­gun­ning tekenin­gen