Strandpaviljoen De Roode Waalvis in de Spiegelwaal

Strandpaviljoen De Roode Waalvis in de Spiegelwaal

Mari Plan heeft in opdracht van even­e­menten­buro De Lachende Pelikaan (organ­isatie van Cul­tureel Ter­ras de Kaaij) een ontwerp gemaakt voor een dri­jvende strand­paviljoen in de…

Read Article →
natuursportcentrum Hardenberg

natuursportcentrum Hardenberg

Mari Plan heeft in opdracht van Kanoslalom.nl een ontwerp gemaakt voor een nieuwe natu­ur­sport­cen­trum in Hard­en­berg naast de natu­urlijke kanoslalom­baan. De eerste ontwer­pen zijn gep­re­sen­teerd…

Read Article →
verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

verbouwing en verduurzaming leegstand hoofdkantoor de Alliantie te Hilversum

Mari Plan wordt inge­hu­urd als inter­im pro­jectlei­der door Adams bouwad­vies­bu­reau om het leegstaande kan­toor­pand BF op het Lucent ter­rein te Hil­ver­sum grootschalig te ver­bouwen en…

Read Article →
zero home - de prefab energieneutraal woning

zero home — de prefab energieneutraal woning

Mari Plan heeft voor pri­jsvraag ‘Groeis­tad zoekt Bouw­ers’ de ZERO HOME — de pre­fab energien­eu­traal won­ing ont­wor­pen. Gemeente Nijmegen heeft inno­vatieve bouw­ers en ontwer­pers gevraagd om een con­cept te…

Read Article →
Verduurzaming inzichtelijk met bim

Verduurzaming inzichtelijk met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies het con­cept Ver­du­urza­m­ing met BIM ont­wor­pen.

Read Article →
Biogas Energy Plant - Bosany Slovakia

Biogas Energy Plant — Bosany Slovakia

Mari Plan heeft voor Waste to Ener­gy ontwerptekenin­gen en artist impres­sions van een Bio­gas Ener­gy Plant gemaakt. Mari Plan is lid van het ontwerpteam en heeft voor­namelijk de gekre­gen tech­nis­che gegevens ver­taald in ontwerptekenin­gen.

Read Article →
Virtueel Bouwen met bim

Virtueel Bouwen met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies con­cept Virtueel Bouwen met BIM ont­wor­pen. Virtueel Bouwen is een 3D BIM mod­el, waarin infor­matie dig­i­taal is toegevoegd.

Read Article →