Verduurzaming inzichtelijk met bim

Verduurzaming inzichtelijk met bim

Mari Plan heeft in samen­werk­ing met Adams bouwad­vies het con­cept Ver­du­urza­m­ing met BIM ont­wor­pen. Ver­du­urza­am­ing inzichtelijk met BIM is een 3D BIM mod­el, waarin de bouwkundi­ge staat, energiela­bel en totaaloverzicht van uw won­ingvoor­raad dig­i­taal is toegevoegd. Hier­door is het mogelijk om per project de beste oploss­ing te kiezen. Kiest u voor gefaseerd ver­du­urza­men? Of wordt het toch een grootschalige ren­o­vatie?

Werkza­amhe­den Mari Plan

  • con­cept bedenken
  • artist impres­sion