visualisatie

Mari Plan visu­aliseert uw idee of project zodat u de artist impres­sions aan poten­tiële opdracht­gev­ers kan pre­sen­teren en verkopen. Door de archi­tec­tonis­che en bouwkundi­ge achter­grond kan Mari Plan het juiste gevoel en sfeer in de artist impres­sions creëren. Interieurs kun­nen in 2D en 3D gevi­su­aliseerd wor­den en voor verkoop­brochures gebruikt wor­den.

De artist impres­sions wor­den bewust niet foto­re­al­is­tisch gemaakt, zodat deze meer sfeer en warmte uit­stralen. De artist impres­sion is een impressie van uw idee of project en niet een dig­i­tale benader­ing van de werke­lijkheid. Hier­door bli­jft genoeg ruimte voor invulling door de poten­tiele opdracht­gev­er.

Mari­plan biedt Post Pro­cess­ing tech­nieken aan om uw zelfge­maak­te 3D mod­el te bew­erken. Hier­door wordt een  pro­fes­sionel­er ein­dresul­taat bereikt. Zie hieron­der een voor­beeld van een Post Pro­cess­ing bew­erk­ing van een Sketchup mod­el en een fotomon­tage van een nieuw ontwerp in een bestaande locatie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bouwadvies     ontwerp    visualisatie    bouwtechniek